Met korting reizen alleen met persoonsgebonden OV-chipkaart

Het reizen met korting kan alleen met een persoonsgebonden OV-chipkaart. De transactie- en kaarthoudergegevens worden in separate databases opgeslagen en alleen indien nodig gekoppeld. Aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa, beantwoordde gisteren de vragen van het kamerlid Van Gent, over de korting voor senioren die gebruik maken van de OV-chipkaart:

Bij het gebruik van een persoonsgebonden korting, zoals bij roze strippenkaarten, is het bezit van een geldig legitimatiebewijs verplicht. Met de persoonlijke OV-chipkaart zijn het vervoerbewijs en de identificatie gecombineerd in één OV-chipkaart. Op de persoonlijke OV-chipkaart staat een foto, de naam van de houder en de geboortedatum. In de chip van de OV-chipkaart staat alleen de geboortedatum. Op basis van de geboortedatum in de chip wordt de korting verleend. In de backoffice van het OV-chipkaartsysteem, waar de transacties van in- en uitchecken van alle OV-chipkaarthouders worden verwerkt, zijn diverse maatregelen getroffen ter bescherming van de privacy van de kaarthouder. Zo worden onder meer transactiegegevens en kaarthoudergegevens in separate databases opgeslagen die alleen worden gekoppeld als hier een noodzaak toe is. Een voorbeeld hiervan is het verlenen van service aan de kaarthouder (zoals bij verlies of diefstal van de kaart of reproductie van de kaart). Hiermee wordt gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.