Blind varen op bewaarplicht gevaarlijk

De gegevens die T-Mobile moet bewaren voor de bewaarplicht zijn, in ieder geval op het eerste gezicht, niet erg betrouwbaar.

T-Mobile moet in het kader van de bewaarplicht een jaar lang vastleggen wanneer ik met wie contact heb gehad en waar ik toen was. Zonder rechtszaak is het niet mogelijk om inzage te krijgen in al die gegevens. Opsporings- en inlichtingendiensten kunnen onder voorwaarden wel bij die gegevens. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen wie er in de buurt van een plaats is geweest waar iemand is vermoord.

Maar het is te hopen dat ze daarbij niet blind varen op deze gegevens. De gegevens lijken niet bepaald betrouwbaar: vorig jaar ben ik in net iets meer dan één minuut van Utrecht naar Amsterdam gereisd, er zijn onregelmatigheden in de aanduiding van de locatie en bovendien zijn soms alle gegevens over mijn gebruik van internet dubbel opgeslagen.

In één minuut van Utrecht naar Amsterdam

Zonder twijfel volgt over een paar weken alsnog een boete. Op 21 april 2011 ben ik blijkbaar in iets meer dan één minuut van Utrecht naar Amsterdam gereisd. Meer dan 43 kilometer, over de A2. Er is ongetwijfeld een technische verklaring voor te bedenken, maar dat wordt niet duidelijk uit deze gegevens met betrekking tot het gebruik van mijn telefoon.

Onregelmatigheden aanduiding locatie

Als de locatie van mijn telefoon is vastgelegd, dan is de aanduiding in de vorm van een postcode. Daar heeft al een vertaalslag plaats gehad, want de technische systemen slaan de locatie gewoonlijk op in de vorm van een nummer van de antenne (“Cell-ID”). Toch is dat niet consequent gebeurd. Op één van de regels is opeens een halve plaatsnaam terug te vinden: “dhoven”. Dat kan duiden op verschillende plaatsen. Eindhoven, maar ook Veldhoven en Meerveldhoven.

Dubbele regels over gebruik internet

Een ander opmerkelijk detail is dat bijna alle regels met betrekking tot het gebruik van internet op mijn telefoon dubbelop geregistreerd zijn. Dat is dan wellicht te verklaren op grond van een fout van het programma dat de gegevens verzamelt of toont, maar de dubbele regels zijn ook weer niet consequent. Het wordt wel meteen duidelijk waarom, volgens T-Mobile “verificatie van verzoeken en de gegevens waarin inzage wordt gegeven […] de nodige tijd en precisie [vergt].”