Kabinetsstandpunt privacy maatregelen

Afgelopen woensdag stuurde de Minister van Justitie een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief beschreef het “kabinetsstandpunt advies Commissie Brouwer-Korf en evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens”.

Afgelopen woensdag stuurde de Minister van Justitie een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief beschreef het "kabinetsstandpunt advies Commissie Brouwer-Korf en evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens". In de brief staan eigenlijk geen bijzondere dingen, zoals Steeph bij Sargasso ook al opmerkte. Wel blijkt uit de brief dat het kabinet een aantal taken bij het College Bescherming Persoonsgegevens wil weghalen, zodat dat zich meer kan richten op handhaving. Het NRC meldt in CBP mag voortaan boetes uitdelen:

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) mag voortaan bestuurlijke boetes opleggen als het ontdekt dat de privacywet wordt overtreden.

In de brief van de minister stonden nog wel wat getallen over kentekenregistratie:

Als de politie samen met [VROM, IVW en de Belastingdienst] acties houdt waarbij meerdere hitlijsten aan de camera apparatuur worden gekoppeld, kan de hitratio oplopen tot 1 op 25. Dat betekent dat er bij 4% van de passerende voertuigen aanleiding bestaat tot een controle.

En uiteraard ook:

Verder lukt het de politie steeds meer om met behulp van ANPR ernstig strafbare feiten op te lossen, zoals doodslag, beroving en fraude. Daarbij worden de meeste resultaten geboekt als de politie enige tijd terug kan kijken in de historie van het gegevensbestand.