Cameratoezicht blijft ondanks beperkt succes

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden willen doorgaan met het cameratoezicht in de binnenstad, ondanks het feit dat een belangrijke doelstelling niet is gehaald.

De Leeuwarder Courant meldt in het artikel Cameratoezicht blijft ondanks beperkt succes:

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden willen doorgaan met het cameratoezicht in de binnenstad, ondanks het feit dat een belangrijke doelstelling niet is gehaald. Het aantal geweldsdelicten zou met 15 procent moeten dalen. In werkelijkheid is tussen 2006 en 2008 dit aantal met 3 procent verminderd, van 207 naar 201 per jaar. […] Het veiligheidsgevoel van centrumbezoekers is toegenomen. Het aantal mensen dat zich onveilig voelt, moest met tenminste 10 procent verminderen. Deze doelstelling is (14 procent) gehaald.