Kabinet deelt inkomensgegevens huurders

Afbeelding: putting the wash out to dry van Pedro Moura Pinheiro | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het kabinet heeft de gegevens van miljoenen huishoudens gedeeld met verhuurders, terwijl de Tweede Kamer nog debateert.

De Volkskrant schrijft in ‘Kabinet schendt privacy miljoenen huishoudens’:

Het kabinet heeft mogelijk de privacywetgeving geschonden. In de afgelopen weken heeft het inkomensgegevens van huurders doorgegeven aan huisbazen. In totaal gaat het om miljoenen huishoudens.

De overheid heeft nagelaten huurders daarvan op de hoogte te stellen en dat is strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens, zegt advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Voordat de Belastingdienst informatie over iemand doorgeeft, moet de persoon in kwestie daar wel over worden ingelicht.

[…]

Saillant is bovendien dat de gegevens al worden verstrekt voordat de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de wet die bepaalt dat verhuurders die inkomensgegevens moeten krijgen. Het wetsvoorstel wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner oogstte al stevige kritiek op dit wetsvoorstel van zijn belangrijkste adviseurs.

‘Het CBP mist een belangenafweging van de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de persoonlijke levenssfeer van de burger’, schreef het College Bescherming Persoonsgegevens vorig jaar. De privacywaakhond raadde aan de wet ‘zo niet in te dienen’.

De Raad van State betwijfelt of de wet zijn doel bereikt. […]

Wij lopen nog niet vooruit op het onderzoek van Kennedy Van der Laan, zegt een woordvoerder van minister Liesbeth Spies (die Donner begin dit jaar opvolgde). Zij beklemtoont dat de staatssecretaris van Financiën een ‘ontheffing’ heeft gegeven om de gegevens al voor de ingang van de wet vrij te geven.