Filtering kinderpornografie in eerste kwartaal 2010

Het Meldpunt Kinderporno zal in het eerste kwartaal van 2010 een zwarte lijst van kinderporno websites opleveren. Deze lijst zal door internet providers gebruikt worden om kinderporno te filteren en blokkeren.

Enkele dagen geleden stuurde de Minister van Justitie een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van kinderporno: Tweede voortgangsbericht aanpak kinderpornografie 2009. In de negen pagina's gaat een enkele paragraaf over de filtering van kinderporno door internet providers:

Vorig jaar heb ik samen met de grootste Internet Service Providers (ISP’s) afspraken gemaakt over het filteren en blokkeren van kinderpornografie op het internet. Afgesproken is dat zij de technische mogelijkheden tot het filteren en blokkeren van kinderpornografie op het internet verder zullen uitbreiden en verfijnen. Bij de oprichting van het Platform internet en veiligheid heb ik gemeld dat er overeenstemming is tussen de ISP’s, het particuliere Meldpunt Kinderporno op het Internet en de overheid over het uitbreiden van de taken van het Meldpunt met het produceren van een blacklist. Deze blacklist zal door de ISP’s worden gebruikt om te filteren en blokkeren. Inmiddels wordt door het Meldpunt gewerkt aan de inrichting hiervan. De verwachting is dat de eerste blacklist in het eerste kwartaal van 2010 kan worden gemaakt. Er is een afspraak gemaakt tussen de overheid, de ISP’s, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en het Meldpunt over de benodigde financiering van deze nieuwe activiteit van het Meldpunt voor de komende twee jaar. Binnen deze periode zal tevens een evaluatie worden verricht naar de ervaringen met het filteren en blokkeren en zullen de resultaten in beeld worden gebracht.