Effect cameratoezicht in Amsterdam Zuidoost zeer beperkt

Uit een evaluatie blijkt dat het cameratoezicht in Amsterdam Zuidoost het gebied nauwelijks veiliger maakt. De onderzoekers stellen dat het effect erg onduidelijk is.

Het Parool meldt vrijdag in het artikel Camera's in Zuidoost helpen niet:

De ruim veertig camera's in de winkelcentra in Zuidoost blijken nauwelijks van invloed op de criminaliteit en de veiligheidsgevoelens van bezoekers en bewoners. In een evaluatie schrijven onderzoekers van de DSP-groep dat de effecten van het cameratoezicht onduidelijk zijn: in sommige winkelcentra is de situatie verbeterd, in andere juist verslechterd. […] In de eerste negen maanden van 2009 zijn met deze camera's bijna zeshonderd incidenten gezien, waarvan de helft in Amsterdamse Poort. Criminele handelingen beslaan slechts zes procent van alle waarnemingen. […] De onderzoekers stellen vast dat cameratoezicht weinig nut heeft zolang er niet wordt gehandeld naar aanleiding van de waarnemingen. In Zuidoost gebeurt dat bij 75 procent van de incidenten. In 2007 was dat nog maar in twaalf procent van alle gevallen. De politie gebruikt volgens eigen zeggen wekelijks camerabeelden voor de opsporing achteraf van criminelen, maar cijfers hierover zijn niet beschikbaar. De onveiligheidsgevoelens in de winkelcentra blijven ondanks de van camera's hoog. […]

De onderzoekers wijzen ook op de hoge kosten van het cameratoezicht. Het stadsdeel betaalt ongeveer 600.000 euro per jaar. Omgerekend betekent dit 750 euro per waargenomen incident.

De evaluatie waar het artikel over spreekt is niet beschikbaar via de website die de gemeente gebruikt voor publicatie van beleidsdocumenten over cameratoezicht.