Brein eist verwijdering links generieke proxies

Afbeelding: Pirate van Kevin Dooley | Licentie: CC BY 2.0

BREIN wil dat niet alleen specifieke proxy ontoegankelijk worden gemaakt, maar ook verwijzingen naar andere websites met generieke proxies.

Uit de e-mail van BREIN, zoals geciteerd in het artikel Aanvullende eisen van Brein op Piratenpartij.nl blog:

Ik stel vast dat u de reverse proxy tpb.piratenpartij.nl inmiddels offline heeft gehaald. In plaats daarvan heeft u allerhande verwijzingen naar omzeilingen voor het bereiken van The Pirate Bay voor geblokkeerde gebruikers op dat adres geplaatst. […]

Daarmee wordt in feite hetzelfde bereikt als voorheen: tpb.piratenpartij.nl dient nog steeds als dienst waarmee The Pirate Bay ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers wier toegang tot The Pirate Bay door hun provider geblokkeerd is. […] Ditzelfde adres wordt nu door u voor hetzelfde doel gebruikt, dit maal niet met een specifieke reverse proxy, maar met een algemene proxy. […]

Er is dus nog immer sprake van een “dienst zoals omschreven in het verzoekschrift” en “het ter beschikking stellen van de website van The Pirate Bay (thepiratebay.se) via het subdomein tbp.piratenpartij.nl.” Daarmee valt uw dienst nog immer onder de beschikking.

Ik sommeer u per omgaande uitvoering te geven aan de beschikking door de verwijzingen naar omzeilingen van Pirate Bay blokkades van tpb.piratenpartij.nl te verwijderen. Tevens verzoek ik u de toegang tot The Pirate Bay in uw proxy te blokkeren. […]

De pagina in kwestie bevat onder meer ook verwijzingen naar generieke proxies, aanbieders van VPN-diensten en verwijzingen naar het TOR-project. Alle links zijn nu verwijderd, maar de adressen van de websites zijn nog wel genoemd. De generieke proxy is eveneens verwijderd.