Cameratoezicht via internet

Gisteren is in Zoetermeer het project Cameratoezicht via internet gestart. Een aantal webcamera's maken beelden van de omgeving van gebouwen waar veel vernielingen plaatsvinden. Burgers die ongeregeldheden zien, bellen de politie.

De Weekkrant schrijft in het artikel Cameratoezicht via internet:

De gemeente Zoetermeer is gisteren gestart met de pilot Cameratoezicht via internet. […] De pilot betreft een proefperiode van een jaar. In dit jaar kunnen inwoners beelden volgen van cameras. Zien kijkers dat er vernielingen worden gepleegd of andere ongeregeldheden dan kunnen zij de politie waarschuwen. De beelden die de webcamera's maken zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week door gebruikers van de gebouwen maar ook door andere burgers live via internet te bekijken. De gemeente wil hiermee de inwoners bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid rondom de gebouwen. Daarnaast hebben de cameras een afschrikkende werking voor potentiële vandalen. Na een jaar vindt een evaluatie plaats.

De gemeente schrijft zelf:

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk haar inwoners te betrekken bij de veiligheid van de stad. Met de pilot Cameratoezicht via internet kunnen Zoetermeerders beelden van toezichtcamera’s via het internet bekijken en bij onraad direct de politie bellen. […]

Het voorstel is om webcamera’s te bevestigen aan twee gebouwen, waar veel vernielingen voorkomen. De beelden die deze webcamera’s maken zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week door gebruikers van die gebouwen en andere burgers van de stad live via het internet te bekijken.