Belangrijkste doel cameratoezicht niet gehaald, toch verlenging

In Leeuwarden blijven hoogstwaarschijnlijk acht camera’s hangen om toezicht te houden op de binnenstad. Mogelijk wordt het toezicht zelfs uitgebreid met twee mobiele camera’s. En dat terwijl het belangrijkste doel en vereiste voor verlenging, een aanzinelijke afname van geweldsincidenten, niet gehaald werd.

Het Friesch Dagblad schrijft in Extra camera’s in Leeuwarden:

In Leeuwarden blijven hoogstwaarschijnlijk acht camera’s hangen om toezicht te houden op de binnenstad. Mogelijk wordt het toezicht zelfs uitgebreid met twee mobiele camera’s. Ook al is een van de belangrijkste doelen van het project niet gehaald: het is er niet veel veiliger op geworden in de stad. Dat was wel een van de eisen die de gemeenteraad in 2007 stelde, bij een verlenging van de proef met cameratoezicht. De afschrikwekkende werking van de camera moest ervoor zorgen dat het aantal geweldsincidenten op stapavonden in twee jaar tijd zou afnemen met 15 procent. Maar uit een evaluatie die gisteravond door de raad werd besproken, blijkt dat het aantal incidenten met slechts 3 procent is gedaald.

Een ander doel van het cameraproject is bovendien wel gehaald, bepleitte [PvdA’er Amerins Dikken]: mensen geven aan dat ze zich veiliger voelen. 10 procent was het doel, maar na twee jaar cameratoezicht is zelfs 14 procent van bewoners en bezoekers van de binnenstad zich veiliger gaan voelen – ook al is dat feitelijk amper zo.

Het artikel schrijft ook over andere regio's waar wel gestopt wordt:

Zo zou uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijken dat het preventieve effect van cameratoezicht niet met harde cijfers te onderbouwen valt. De Amsterdamse wijken Oud Zuid en de Bijlmer stoppen met toezicht. Uit een Rotterdams onderzoek zou blijken dat mensen zich juist minder prettig voelen door de opnameapparatuur. En ook de gemeente Assen stopte onlangs met camera’s.