Rechter beveelt tot twitteren te lange rectificatie

Afbeelding: Twitter Birds, Close Up van Darren Barefoot | Licentie: CC BY-NC 2.0

De gedaagde wordt veroordeeld voor “internetterreur”. De rechter beveelt haar tot het twitteren van een rectificatie. Maar dat gaat nooit passen in 140 tekens.

Het vonnis van de zaak is gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daar is de zaak als volgt samengevat:

Onrechtmatige daad. Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gericht op stopzetting van de onrechtmatige uitlatingen en publicaties toe, alsmede plaatsing van rectificaties op blogs en Twitter account gedaagde.

De voorzieningenrechter beveelt onder andere:

5.7.  beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis via haar Twitter account [@xxxx]NL] aan al haar volgers (followers) de volgende rectificatie te twitteren:

Rectificatie: De voorzieningenrechter te Almelo heeft bij vonnis van 18 april 2012 geoordeeld dat ik, [gedaagde], wonende te [woonplaats], onrechtmatige en ongegronde uitlatingen heb getwitterd met betrekking tot Total Telecom en de heer [eiser sub 2]. De voorzieningenrechter te Almelo heeft mij bij dat vonnis tot rectificatie hiervan veroordeeld;

De vraag is natuurlijk: hoe past dat in 140 tekens?

Update: het zijn drie losse tweets geworden: 1, 2 en 3.