Bits of Freedom start campagne tegen datalekken

Bits of Freedom is een campagne tegen datalekken begonnen. Om hiervoor aandacht te vragen heeft de organisatie een Zwartboek aangelegd en een wetsvoorstel ingediend.

Bits of Freedom is een campagne tegen datalekken begonnen. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken identiteitsfraude een groeiend probleem is. Om hiervoor aandacht te vragen heeft Bits of Freedom een Zwartboek Datalekken aangelegd, waarin zij deze datalekken bijhoudt. Ook heeft zij een wetsvoorstel ingediend (PDF) (HTML) dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Uit het voorstel:

De verantwoordelijke die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat onbevoegd toegang is verkregen tot door hem verwerkte persoonsgegevens, stelt de betrokkenen daarvan onverwijld op de hoogte. De verantwoordelijke […] stelt eveneens het College onverwijld op de hoogte. Het College houdt een openbaar register bij van de meldingen die het ontvangt […].

Zie ook mijn eigen lijst van datalekken.