Tijdelijke SWIFT overeenkomst verworpen door EU Parlement

Het tijdelijke accoord waarmee Amerikaanse authoriteiten inzage konden krijgen in nationale en internationale bankoverboekingen in Nederland en andere EU-lidstaten is met een overweldigende meerderheid verworpen door het Europese Parlement.

Het tijdelijke accoord waarmee Amerikaanse authoriteiten inzage konden krijgen in nationale en internationale bankoverboekingen in Nederland en andere EU-lidstaten is met een overweldigende meerderheid verworpen door het Europese Parlement.

In het artikel Europarlement blokkeert inzage VS in betalingsverkeer op nu.nl: Het Europees Parlement heeft donderdag een EU-akkoord verworpen dat de Amerikaanse autoriteiten ruime inzage zou geven in bankoverschrijvingen van Europese burgers en bedrijven. Amerikanen zeggen de inzage in de bankgegevens nodig te hebben voor de terrorismebestrijding. Het Europees Parlement vindt de privacybescherming van de Europese burgers onvoldoende gewaarborgd en wil meer duidelijkheid over wat er met de gegevens gebeurt. […] De verwerping was voorgesteld door VVD-Europarlementslid Jeanine Hennis-Plasschaert. Haar voorstel kreeg steun van 378 tegen 196 Europarlementsleden, met name van socialistische, liberale en groene partijen waaronder D66, PvdA en GroenLinks.

Bits of Freedom merkt in Europees Parlement schrijft geschiedenis na torpederen Swift verder op:

Vanuit politiek perspectief is de stemming nog belangrijker. […] Precies om deze reden probeerden regeringsleiders het van meet af aan kritische Parlement buitenspel te zetten, door één dag voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het tijdelijke SWIFT-akkoord goed te keuren. Dan zou het Parlement de regeringsleiders dus slechts kunnen adviseren het SWIFT-akkoord met de VS niet te ondertekenen, maar het niet tegenhouden. […] De stemming is niet alleen goed voor privacy, maar heeft ook een gigantische impact op de besluitvorming in Europa.