OvJ vordert IP adresssen bezoekers krant

De Officier van Justitie in Arnhem heeft bij de internet serviceprovider (ISP) van de CulemborgseCourant.nl alle verkeersgegevens op de site over de periode van 1 januari tot en met 4 gevorderd. Gevraagd wordt: ‘De datum en het tijdstip waarop de verbinding tot stand is gebracht en beëindigd en de duur van de verbinding, alsmede het IP-adres.’

De Culemborgse Courant meldt in het artikel Officier van Justitie vordert internetverkeer CulemborgseCourant.nl:

De Officier van Justitie in Arnhem heeft bij de internet serviceprovider (ISP) van de CulemborgseCourant.nl alle verkeersgegevens op de site over de periode van 1 januari tot en met 4 gevorderd. In overleg tussen de ISP en de Koninklijke BDU, uitgever van de CulemborgseCourant.nl, is besloten om voorshands geen gehoor te geven aan de vordering, omdat deze veel te ver gaat volgens de uitgever en hoofdredactie. Op de website werd begin januari uitvoerig bericht over de incidenten in Terwijde tussen inwoners van Marokkaanse en Molukse komaf. Die berichtgeving trok veel aandacht en leverde ook de nodige reacties op. […] In het kader van zijn onderzoek naar de ongeregeldheden meent Justitie belang te hebben bij inzage in alle verkeersgegevens van deze site gedurende de eerste vier dagen van januari. Gevraagd wordt: 'De datum en het tijdstip waarop de verbinding tot stand is gebracht en beëindigd en de duur van de verbinding, alsmede het IP-adres.' De Officier van Justitie baseert zijn vordering op de artikelen 126n en volgende van het Wetboek van Strafrecht (WvS). Deze artikelen geven Justitie de mogelijkheid om in geval van verdenking van bepaalde misdrijven bij een communicatiedienst het communicatieverkeer met betrekking tot een bepaalde gebruiker op te vragen. […] De artikelen, waarop de Officier van Justitie zijn vordering baseert, zijn in 2006 als onderdeel van de zogeheten 'anti-terrorismewetgeving' in het Wetboek van Strafvordering opgenomen. […] Daarop liet de Minister van Justitie weten dat een vordering op basis van WvS 126n en volgende uitsluitend betrekking zou kunnen hebben op vooraf bepaalde gegevens, beperkt tot bepaalde personen. […] ,,Het is dus niet zo dat van bepaalde personen gegevens zouden kunnen worden gevorderd, welke personen vervolgens vanwege hun belangstellingssfeer als verdacht zouden kunnen worden aangemerkt."