Onbegrip over verschil termijn bewaarplicht internet en telefonie

Het wetsvoorstel dat de bewaarplicht moet gaan inperken van twaalf naar zes maanden wordt op dit moment behandeld in de Tweede Kamer. In het voorstel staat dat de termijn voor het bewaren van internetgegevens terug moet gebracht worden van twaalf naar zes maanden.

De gegevens betreffende telefonie zouden wel twaalf maanden bewaard moeten gaan worden. Dat is zo afgesproken in de Eerste Kamer, maar leidt nu tot onbegrip.Het wetsvoorstel dat de bewaarplicht voor internetgegevens moet gaan inperken van twaalf naar zes maanden wordt op dit moment behandeld in de Tweede Kamer. Eind januari was er een overleg van de vaste commissie van Justitie. In het voorstel staat dat de termijn voor het bewaren van internetgegevens terug moet gebracht worden van twaalf naar zes maanden. De gegevens betreffende telefonie zouden wel twaalf maanden bewaard moeten gaan worden. Dat is zo afgesproken in de Eerste Kamer, maar leidt nu tot onbegrip. Daarnaast wordt ook de eerdere discussie opgerakeld. Uit het verslag:

De argumenten die door de regering worden gebruikt voor het halveren van de bewaartermijn voor de internetverkeer gegevens liggen niet erg voor de hand naar de mening van de leden van de SP-fractie. Zij begrijpen de argumenten voor het verkorten van de bewaartermijn voor aanbieders van internetdiensten als volgt. Aanbieders van internetdiensten zijn van oudsher niet vertrouwd met het bewaren van gegevens. Met het verkorten van de bewaartermijn wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering van de aanbieders van internetdiensten. De kosten voor de aanbieders van internetdiensten zullen met het halveren van de bewaartermijn lager zijn. Ook wordt gesteld dat het opvragen van historische internetverkeergegevens door de politie nog geen gemeengoed is. Is dit werkelijk de argumentatie op grond waarvan de bewaartermijn nu wel naar zes maanden kan, hetgeen nog onbespreekbaar was in de Tweede Kamer? De vraag hoe vaak telefoonverkeergegevens, ouder dan zes maanden, zouden worden opgevraagd werd immers ook niet relevant geacht door de regering. Waarom wordt er in het geheel niet gesproken in de toelichting over de effectiviteit? Wat is het nut van het bewaren van internetverkeergegevens? De belangrijkste vraag is toch, kort gezegd, hoeveel boeven worden gevangen door het bewaren van oude gegevens en of er in de praktijk wel of geen behoefte bestaat aan gegevens die ouder zijn dan zes maanden? Hoe kan het dat daar geen aandacht aan is besteed?

De meeste partijen lijken het er wel over eens dat de differentiatie tussen de internet- en telefoniegegevens niet logisch is. Over de bewaartermijn van zes maanden zijn de meeste partijen het ook wel eens, al zijn er uiteraard uitzonderingen:

[De leden van de VVD-fractie] zouden graag zien, zoals zij ook tijdens de behandeling van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens hebben betoogd, dat de bewaartermijn op 18 maanden wordt gesteld in plaats van 12 maanden. Voor internationale strafonderzoeken zijn minimaal 12 maanden nodig.