Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere

Op 10 februari 2010 publiceerde het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almere een persbericht waarin het “Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere” genoemd werd. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is de evaluatie nu ook openbaar.

Op 10 februari 2010 publiceerde het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almere een persbericht waarin het “Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere” genoemd werd. Op basis van deze evaluatie wil de gemeente de communicatie tussen de observanten en gemeente beter gaan organiseren. De politie lijkt adequaat op de meldingen te reageren, maar met de meeste meldingen bij de gemeente blijkt niets te gebeuren. De evaluatie zelf wordt niet gepubliceerd. Op 14 februari wordt de gemeente, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, om de evaluatie verzocht. De gemeente reageert bijzonder snel: Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere.