10.000 auto’s per dag bij Rotterdam op ANPR-camera

Afbeelding: Politie van Daniel Blok | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Per dag leveren de vaste ANPR-camera’s in Rotterdam-Rijnmond zo’n 10.000 hits op.

Uit het onderzoek Hits en Hints:

Er zijn op dit moment 90 mobiele en 120 vaste ANPR-camera’s in gebruik bij de Nederlandse politie. […]

Per dag leveren de vaste camera’s in Rotterdam-Rijnmond zo’n 10.000 hits op. De mobiele camera’s bij de verkeerspolitie leveren veel minder hits op. Tijdens alle ANPR-acties over heel 2009 zijn in totaal ruim 265.000 kentekens gescand wat leidde tot ruim 6.500 hits (2,5%). Aan het merendeel van de hits liggen boetes of belastingschulden ten grondslag: 75 procent van de hits heeft daar betrekking op […].

Verreweg de meeste hits van de vaste ANPR-camera’s worden alleen geregistreerd en doorgegeven aan de instantie die de referentielijst aanleverde. Er is onvoldoende capaciteit om op straat in actie te komen bij elke hit: dat zou alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond vereisen dat er 24 uur per dag elke minuut gemiddeld zeven voertuigen staande worden gehouden. Tijdens ANPR-acties wordt wél een groot deel van de hits gecontroleerd. Het voertuig wordt dan staande gehouden en gecontroleerd op allerlei punten – en dus niet alleen op het alarmeringskenmerk dat door ANPR wordt gegenereerd. In 2009 zijn tijdens alle ANPR-acties in Rotterdam-Rijnmond ruim 265.000 kentekens gescand, wat bijna 6.600 hits opleverde (2,5%). Daarvan zijn bij benadering 2.700 voertuigen daadwerkelijk gecontroleerd. Dat leverde € 660.000,- aan geïnde boetes en belastingschuld op, 260 in beslag genomen voertuigen en bijna honderd processen-verbaal. De concrete opbrengsten in het aantal geïnde boetes en processen-verbaal van de mobiele en de vaste camera’s worden in dit rapport ook gepresenteerd, maar die zijn – omdat er niet op elke hit een reactie op straat volgt – beduidend lager. […]

Alles overziend kan worden gesteld dat ANPR een succesvol instrument is, althans als het innen van openstaande boetes en belastingvorderingen bij (gecombineerde) politieacties als doel is geformuleerd. De vraag of ANPR op dit moment effectief bijdraagt aan de opsporing en vervolging van crimi-nelen is niet te beantwoorden. De bevindingen laten niet zien dat daar sprake van is. […]