Gebruik ANPR politie Zaanstreek-Waterland

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politieregio Zaanstreek-Waterland blijkt twee herkenbare auto’s uitgerust met ANPR-camera’s. Het korps heeft geen vaste camera’s voor het registreren van kentekens.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Zaanstreek-Waterland naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Het korps maakte begin april haar beslissing bekend. Het korps maakte vier documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In de notitie cameratoezicht in Zeeland schrijft het korps:

In de politieregio Zaanstreek-Waterland zijn twee politievoertuigen in de noodhulp met ANPR-toepassing.