Gebruik ANPR politie Zuid-Holland-Zuid

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politie Zuid-Holland-Zuid heeft momenteel nog de beschikking over één vaste camera en één mobiele camera.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Zuid-Holland-Zuid naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Het korps maakte begin april haar beslissing bekend. Het korps maakte vier documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In de beslissing schrijft het korps:

De politie Zuid-Holland-Zuid heeft momenteel nog de beschikking over één vaste camera en één mobiele camera. […] Documenten over de locatie van de vaste camera’s maak ik niet openbaar.