MIVD tapt illegaal internet af

Afbeelding: Hans Hillen 1e kamer CDA, portret van pietplaat | Licentie: CC BY-NC 2.0

De MIVD overtreedt soms de grens van de wet. De wet moet daarom nu worden aangepast, vindt minister Hillen.

In het artikel Minister erkent illegaal tappen internet bij nieuws.nl:

De militaire inlichtingendienst MIVD overtreedt soms de wet bij het verzamelen van informatie met behulp van internettaps. Dat erkende minister van Defensie Hans Hillen (CDA) woensdag in een Kamerdebat. Hij wil de wet aanpassen om de bevoegdheden van de dienst uit te breiden.

Door die uitbreiding moeten de inlichtingendiensten meer gegevens via kabel- en ADSL-aansluitingen kunnen aftappen, en niet alleen draadloze communicatie onderscheppen. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die de MIVD controleert, gaf eerder in een rapport aan dat de bevoegdheden nu worden opgerekt.

Hillen gaf aan dat hij het als een waarschuwing beschouwt als de ‘waakhond blaft’. Hij wees op de spanning tussen het wettelijk toegestane en de ontwikkelingen op technisch vlak. “Die gaan heel snel. We opereren nu op de randen van de wet, en gaan er soms overheen. De wet moet echt aangepast.”