HR bevestigd: RC nodig voor opvragen OV Chipkaart foto’s

Voor het opvragen van de pasfoto's van de gebruikers van een OV Chipkaart heeft het Openbaar Ministerie de goedkeuring van een rechter commissaris nodig. De rechter vond bovendien dat een pasfoto geen "bijvangst" meer is, als er expliciet om gevraagd wordt.

Eind augustus oordeelde de rechter dat het Openbaar Ministerie de goedkeuring van de Rechter Commissaris nodig heeft voor het opvragen van de pasfoto's van gebruikers van een OV Chipkaart. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie, de rechter deed opnieuw een uitspraak. Het vonnis gaat uiteraard over de vraag of de gevorderde pasfoto's als "direct gevoelige persoonsgegevens" aangemerkt kunnen worden. Voor dergelijke gegevens is een goedkeuriging van de rechter commissaris nodig. Het vonnis gaat echter ook in op de vraag of de pasfoto's bijvangst waren, zoals de Officier van Justitie claimde:

In de toelichting op het middel wordt betoogd dat door de officier van justitie geen gegevens werden gevorderd om daaraan 'gevoelige informatie' te ontlenen, doch reisgegevens van personen die de tourniquetpaaltjes hadden gepasseerd in een bepaalde tijdsperiode. Weliswaar zou aan een foto gevoelige informatie kunnen worden ontleend, doch nu deze informatie in casu als een 'bijproduct' moet worden beschouwd van de gevorderde gegevens, is de vordering daarmee volgens de steller van het middel niet onrechtmatig. […]

In gevallen waarin het op voorhand de bedoeling is om gegevens te vorderen om daaraan gevoelige informatie te ontlenen, is aannemelijk dat de vordering mede betrekking heeft op gevoelige gegevens. In dergelijke gevallen kan de bevoegdheid van artikel 126nd niet worden aangewend en dient de bevoegdheid van artikel 126nf Sv te worden toegepast. Hetzelfde geldt wanneer gegevens worden gevorderd waaruit zonder meer gevoelige gegevens kunnen worden afgeleid, ook als het de autoriteiten niet om die af te leiden, gevoelige gegevens is te doen. Van belang is dus of voorzienbaar was dat zich tussen de gevorderde gegevens, gevoelige gegevens bevinden. In het onderhavige geval heeft de officier van justitie een lijst gevorderd met daarop de barcodes van de gebruikers van het tourniquet systeem op de metrostations Maashaven en Heemraadlaan in de nacht van 6 maart 2007 te 22.00 uur tot 7 maart 2007 te 00.00 uur, omgezet in naam, adres, postcode, woonplaats en eventuele foto's van de desbetreffende kaarthouders. Nu naast identificerende gegevens specifiek de afgifte is gevorderd van eventuele foto's van de desbetreffende kaarthouders – ook na de aanvankelijke weigering van [klaagster] omdat het daarmee zou gaan om bijzondere gegevens in de zin van de Wbp -, was aannemelijk dat de vordering mede betrekking zou hebben op gevoelige gegevens, althans op gegevens waaruit die gevoelige gegevens direct konden worden afgeleid. Gelet hierop kan het openbaar ministerie niet stellen dat het onvoorzien is geconfronteerd met de foto's en dat de hieraan ontleende gevoelige informatie beschouwd moet worden als een 'bijproduct'.