Minister: beveiliging vingerafdrukkendatabase op orde

De Minister van Binnenlandse zaken beantwoorde in een brief kamervragen over de opslag van de vingerafdrukken van reisdocumenten.

De Minister van Binnenlandse zaken beantwoord in een brief kamervragen over de opslag van de vingerafdrukken van reisdocumenten:

Het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) is de apparatuur en programmatuur waarmee de uitgevende instanties de aanvraaggegevens digitaal kunnen verzenden aan de producent van de reisdocumenten. Elke uitgevende instantie van de reisdocumenten heeft een of meerdere RAAS-en. Thans zijn er ca 700 RAAS-en.

De aanvraaggegevens worden door de uitgevende instanties van de Nederlandse reisdocumenten digitaal verzonden naar de producent. De verzending vindt versleuteld plaats. Daarenboven wordt er ook nog een digitale handtekening gezet over het versleutelde aanvraagbericht. De aanvraagberichten worden verstuurd via besloten netwerken. Absolute garanties zijn natuurlijk niet te geven, maar naar mijn mening is de beveiliging van de verzending van de digitale gegevens in orde. De producent bewaart alle persoonsgegevens uit de aanvraag 30 dagen. De naam van de aanvrager wordt 90 dagen bewaard op zogenaamde geleidelijsten die worden gebruikt voor controle van de te verzenden reisdocumenten. Sinds de invoering van de vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten worden de aanvraaggegevens in RAAS versleuteld opgeslagen. Dat geldt ook voor de back-ups die de uitgevende instanties maken van de gegevens die in RAAS zijn opgeslagen.

De gegevens waarover Sagem ten behoeve van de personalisatie tijdelijk de beschikking krijgt, zijn eigendom van de Staat der Nederlanden en vallen derhalve buiten het eventuele faillissement van Sagem.