BoF: Eindelijk twijfel over invoering internetfilter

Vanmiddag vergaderde de commissie Justitie van de Tweede Kamer over de voortgang in de aanpak van kinderpornografie. Vanzelfsprekend kwam het plan om kinderporno te filteren aan bod. Bits of Freedom ziet eindelijke twijfel.

Bits of Freedom schrijft in het artikel Eindelijk twijfel over invoering internetfilter:

Hoewel de meeste Kamerleden nog verblind worden door de ernst van het onderwerp kindermisbruik, neemt de twijfel over de zin en vooral onzin van internetfiltering eindelijk toe. De standpunten van Bits of Freedom worden na alle aandacht in de landelijke media gehoord, nu moet de Tweede Kamer nog luisteren. […]

Tijdens het Kamerdebat kwam het filteren van websites ter bestrijding van kindermisbruik al snel aan de orde. CDA, PvdA en ChristenUnie willen haast maken met het filter, en lijken de harde argumenten tegen internetfiltering helaas niet eens onder ogen te willen zien. Kamerleden Gerkens (SP), Azough (GroenLinks) en Teeven (VVD) doken dieper in de materie. De VVD en GroenLinks vroegen Minister Hirsch Ballin in te gaan op de effectiviteit van filteren. […]

De SP gaf enerzijds ruiterlijk toe dat filteren niet effectief is, maar bleek toch voorstander te zijn van zo een filter. […]

Conclusie: eindelijk is er twijfel waar te nemen in het debat over deze schijnmaatregel, die veel meer kwaad doet dan goed. […]

Het stenografisch verslag van de vergadering is nog niet online beschikbaar, helaas.