”Cameratoezicht beschermt vooral niet-overlast jongeren”

Cameratoezicht in Kapelle is vooral een middel om de kleine kinderen en de jongeren die geen herrie schoppen te beschermen: de jongeren vinden het vervelend dat ze altijd genoemd worden als veroorzakers van overlast, terwijl ze dat niet zijn.

De PZC schrijft in het artikel Kramer: cameratoezicht is er ook als bescherming over de doelstelling van het cameratoezicht:

Cameratoezicht op het parkeerterrein bij de sporthal, het zwembad en het jongenerencentrum bij Kapelle is vooral een middel om de kleine kinderen en de jongeren die geen herrie schoppen te beschermen. […] "Vooral de jongeren van Trinnety zelf vinden het vervelend dat zij altijd genoemd worden als rotzooimakers, terwijl ze dat niet zijn", zo betoogde Ria Rijksen van de ChristenUnie.

De kosten zijn meer dan 2,5 keer zo veel als begroot:

De partijen vielen ook over het bedrag dat voor het cameratoezicht moet worden uitgetrokken: begroot was 10.000 euro, maar de rekening is inmiddels opgelopen tot 26.000. "Een groot verschil", vond Kees Toorenaar (CDA). PvdA'er Cees van Ruiten sprak van 'symptoombestrijding' en een 'handhavingsspiraal' waar Kapelle in dreigt te raken.