Kentekenregistratie om verkeershinder te beperken

Rijkswaterstaat voert van 12 april tot en met 25 april 2010 een kentekenregistratie uit op de A12 tussen Woerden en Gouda. Het gaat alleen om de rijrichting naar Den Haag. De registratie heeft als doel de te verwachten verkeershinder als gevolg van werkzaamheden in de zomerperiode te beperken. De registratie vind elders ook plaats.

Rijkswaterstaat meldt in het artikel Kentekenregistratie op A12 Woerden-Gouda; 12 -25 april:

Rijkswaterstaat voert van 12 april tot en met 25 april 2010 een kentekenregistratie uit op de A12 tussen Woerden en Gouda. Het gaat alleen om de rijrichting naar Den Haag. De registratie heeft als doel de te verwachten verkeershinder als gevolg van werkzaamheden in de zomerperiode te beperken door het aanbieden van een Minder Hinder pas aan de geregistreerde weggebruikers.

De registratie van de kentekens vindt plaats met speciale camera’s. De camera’s staan op werkdagen 24 uur per dag aan. […] Rijkswaterstaat gebruikt de adresgegevens eenmalig en alleen voor dit onderzoek. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.

Dat gebeurt vaker. Op 1 april melde RWS ook al iets soortgelijks:

Vanaf dinsdag 6 april starten verkeersmetingen op de A1 nabij de Muiderbrug. Hiermee wil Rijkswaterstaat de verkeershinder tijdens werkzaamheden aan de Muiderbrug en A1/A6 het komende jaar monitoren en de effecten van de ingezette mobiliteitsmaatregelen meten. Rijkswaterstaat gaat deze maatregelen ook inzetten gedurende de werkzaamheden aan de Spoedaanpakprojecten A1 Watergraafsmeer-Diemen en A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West en A1 ’t Gooi.

De camera’s worden uitsluitend gebruikt om het kenteken, het tijdstip, de locatie en de richting te registreren. […] Uit de metingen kan Rijkswaterstaat reistijden en ritfrequenties van het verkeer afleiden. De camera’s registreren kentekens vanaf dinsdag 6 april gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week voor een periode van maximaal een jaar.