Iets meer dan 1 procent reisdocumenten zonder vingerafdruk

Uit antwoorden op kamervragen blijkt dat iets meer dan 1 procent van de uitgegeven reisdocumenten niet de verplichte vingerafdrukken heeft omdat het onmogelijk was de vingerafdrukken af te nemen.

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten beantwoordde eerder deze week kamervragen over de vingerafdrukken die worden opgenomen in reisdocumenten. Ze schrijft onder meer:

Sinds 21 september 2009 zijn er in totaal 17.8242 Nederlandse reisdocumenten uitgegeven waarin geen vingerafdrukken zijn opgenomen (dat is 1,1% van het totaal aantal uitgegeven reisdocumenten. In totaal zijn in die periode bijna 1,6 miljoen reisdocumenten uitgegeven). De oorzaak hiervan is dat het om fysieke redenen niet mogelijk was vingerafdrukken op te nemen. Ik memoreer dat de Europese Verordening regelt dat, indien het om fysieke redenen niet mogelijk is vingerafdrukken op te nemen, het ook is toegestaan reisdocumenten te verstrekken zonder vingerafdrukken. In de gevallen dat de fysieke onmogelijkheid tijdelijk is, dient een reisdocument te worden verstrekt met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden. Sinds 21 september 2009 zijn er slechts 70 Nederlandse reisdocumenten zonder vingerafdrukken uitgegeven vanwege een dergelijke tijdelijke beperking.

De kwaliteit kan per persoon vanzelfsprekend verschillen, immers elke vingerafdruk is anders. De apparatuur die gebruikt wordt voor het opnemen van de vingerafdrukken voor de Nederlandse reisdocumenten wordt ook in andere landen voor dat doel gebruikt, bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Griekenland, Estland. Voor alle duidelijkheid, de Europese Verordening leidt er toe dat altijd vingerafdrukken moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van een fysieke beperking […].

De uitgevende instanties van de Nederlandse reisdocumenten gebruiken voor het opnemen en verifiëren van de vingerafdrukken het aanvraagstation. Het vingerafdrukopname-apparaat is een onderdeel van het aanvraagstation. Het aanvraagstation is beveiligd. Zo worden de programmatuur van het aanvraagstation en alle gegevens die met het aanvraagstation worden opgenomen, versleuteld met zogenaamde harde schijf versleuteling. De opgenomen vingerafdrukken worden na opname nog aanvullend versleuteld. De vingerafdrukken zijn dus dubbel versleuteld, individueel en door de harde schijf versleuteling. Het aanvraagstation verstuurt de gedigitaliseerde gegevens voor de aanvraag (foto, handtekening en vingerafdrukken) versleuteld naar het decentrale Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS). Mij is geen beveiligingsincident met het aanvraagstation bekend.