Nieuwe chip in OV Chipkaart in voorbereiding

Uit een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer blijkt dat TLS bezig is met de voorbereidingen voor een migratie naar een nieuwe chip in de OV Chipkaart.

Uit een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer blijkt dat TLS bezig is met de voorbereidingen voor een migratie naar een nieuwe chip in de OV Chipkaart.

34. Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden ter voorbereiding van de migratie naar een nieuwe chip op 1 februari 2010 begonnen zijn, zodat deze op 1 november 2010 gereed zou kunnen zijn, conform het advies van de RHUL (Royal Holloway University of London)? De werkzaamheden zijn per medio februari 2010 begonnen, zodat deze 9 maanden later (medio november 2010) gereed kunnen zijn.

35. Is het waar dat de actie die TLS nu onderneemt in het kader van het overschakelen naar een veilige chip, slechts dient ter voorbereiding op het overgaan op een andere chip in de nabije toekomst? TLS en de vervoerders hebben het besluit genomen om daadwerkelijk nieuwe kaarten uit te gaan geven. De eerste nieuwe kaarten worden medio november 2010 uitgegeven. Deze nieuwe kaarten werken zowel met de huidige beveiligingsarchitectuur en software als met de nieuwe die door RHUL gereviewed zijn. Het systeem als geheel kan echter pas overgaan op die andere architectuur en software wanneer alle huidige kaarten vervangen zijn. De snelheid waarmee bestaande kaarten worden vervangen hangt af van de fraude ontwikkelingen.

36. Wanneer zal TLS daadwerkelijk een nieuwe chip gaan invoeren? De planning is dat TLS de eerste nieuwe kaarten medio november van dit jaar zal uitgeven (zie ook het antwoord op vraag 35).