Motie om OV chipkaart reisinformatie slechts twee maanden te beperken

Het Tweede Kamerlid Aptroot stelde gisteren in een debat over de OV chipkaart voor om de bewaartermijn van reisgegegevens terug te brengen naar twee maanden.

Het Tweede Kamerlid Aptroot stelde gisteren in een debat over de OV chipkaart voor om de bewaartermijn van reisgegegevens terug te brengen naar twee maanden:

[…] constaterende, dat persoonlijke gegevens van houders van een OV-chipkaart in allerlei bestanden worden opgeslagen; overwegende, dat voor een goede financiële afhandeling alleen Trans Link Systems deze gegevens en recente reisinformatie nodig heeft; overwegende, dat vervoersmaatschappijen en overheden alleen informatie over vervoersstromen nodig hebben en geen informatie op persoonsniveau; spreekt als haar mening uit dat persoonsgegevens alleen bij Trans Link Systems opgeslagen mogen worden, tenzij de gebruiker kiest voor een anonieme OV-chipkaart; spreekt voorts als haar mening uit dat reisgegevens op persoonsniveau slechts twee maanden bewaard mogen blijven en daarna verwijderd moeten worden;