Bijdragen aan mijn inzageverzoek bij Telfort

Op 14 mei 2010 verzocht ik, namens mijn vriendin, de rechter Telfort te bevelen haar inzageverzoek te honoreren en inzage te verlenen in alle persoonsgegevens. Doel is het achterhalen met welke frequentie en nauwkeurigheid de locatiegegevens van een mobiele telefoon worden vastgelegd en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Hulp in deze rechtszaak, kan ik goed gebruiken.

Gewenst: juridische en financiële bijdragen

Deze kost veel tijd. Mijn gebrek aan juridische kennis compenseer ik met tijd, veel tijd. Dat neemt niet weg dat ik hulp op juridisch gebied goed kan gebruiken. Dat geldt uiteraard voor de inhoud van wetgeving en jurisprudentie, maar ook voor de procesgang. Denk je iets te kunnen bijdragen, neem dan contact op.

Behalve veel tijd kost me dit ook geld. Deze zaak wordt afgehandeld door de civiele rechtbank. De griffiekosten bedragen €263. Die ben ik in ieder geval kwijt. Bij een mogelijk verlies bestaat de kans dat de rechter mij veroordeelt tot de kosten van de tegenpartij. Mocht dat het geval zijn, dan gaat me deze zaak veel meer geld kosten. Donaties worden dan ook zeer op prijs gesteld.

Doneren kan op rekeningnummer 784824703 ten name van R. Zenger te Amsterdam. Of maak gebruik van Paypal.