Processen verbaal GR2010 Krimpen aan den IJssel

In de media en publieke opinie is veel commotie geweest over het verloop van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 3 maart 2010. De werkelijke gang van zaken is vastgelegd in de processen verbaal van de normale stembureaus en dat van het hoofdstembureau. Bij een aantal gemeentes, waaronder Krimpen aan den IJssel, verzocht ik om de processen verbaal.

Processen verbaal met opmerkingen en/of bezwaren

Half maart 2010 deed ik bij een klein aantal gemeenten een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Ik verzocht hierbij om "de zogenaamde binnenbladen van de processen verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van alle stembureaus (zowel normale als het hoofdstembureau) waarbij opmerkingen, meldingen en/of bezwaren zijn aangetekend". De gemeente Krimpen aan den IJssel reageerde het snelst.

De buit

Op 23 maart 2010 reageerde de Gemeente Krimpen aan den IJssel per e-mail. Ze schreven onder meer:

In Krimpen aan den IJssel is zoals bij alle voorgaande verkiezingen alles verlopen zoals te voorzien was. In preventieve zin is veel aandacht besteed aan instructie van de stembureauleden. Ook is bij de samenstelling van de stembureaus gekeken naar de ervaring die de leden inbrachten. Ook waren er vier medewerkers op het raadhuis op de verkiezingsdag continue bereikbaar en beschikbaar om direct te kunnen optreden bij vragen of opmerkingen door de stembureaus.

Op de stembureaus zijn geen bezwaren en klachten ingediend. Dat geldt trouwens ook voor het raadhuis. Op de 18 processen-verbaal zijn dan ook geen opmerkingen/bezwaren in de processen-verbaal opgenomen. Dat geldt trouwens ook voor het proces-verbaal P 22-2. Ook de aanwezigen op de openbare zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau hebben geen bezwaren, klachten of opmerkingen naar voren gebracht.

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn er geen hertellingen nodig geweest.

Dat lijkt me een helder antwoord.