Inzage opvragingen en gebruik BSN

In het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg is het recht tot inzage BSN vastgelegd. Er is onder meer vastgelegd dat de burger moet kunnen inzien wie gegevens met betrekking tot zijn of haar BSN heeft opgevraagd. Eind 2009 deed ik dat eens.

Inzage Burger Service Nummer

In het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg is het recht tot inzage BSN vastgelegd. In artikel 11, lid 1, staat:

Onze Minister draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van een sectorale berichtenvoorziening in de zorg, waarvan deel uitmaken: […] voorzieningen met behulp waarvan aan een cliënt een overzicht gegeven kan worden van het gebruik dat zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars van de voorzieningen […] hebben gemaakt teneinde het burgerservicenummer van de cliënt vast te stellen.

Via de website infoepd.nl is het mogelijk om op te vragen wie je BSN opgevraagd of geverifieerd heeft en wie je persoonsgegevens op basis van je BSN opgevraagd heeft en wie je identiteitsdocument gecontroleerd heeft op geldigheid. Via een ander formulier is het ook mogelijk op te vragen wie je gegevens (zoals je voorgeschreven medicatie) uitgewisseld hebben.

Bij mijn verzoek tot inzage in december 2009 bleek dat drie verschillende partijen toegang tot mijn BSN gegevens gekregen hebben. Twee organisaties bleken mijn gegevens opgevraagd te hebben voor een "initiële vulling" waarbij op basis van een aantal persoonsgegevens mijn BSN nummer is opgevraagd. Een andere zorginstelling heeft op basis van mijn persoonsgegevens en mijn BSN nummer gecontroleerd of deze inderdaad bij elkaar hoorden. Elk van deze verzoeken waren legitiem.