Inzage persoonsgegevens bij voormalige tandarts

Afbeelding: tandarts / dentist sculpture van Sander | Licentie: CC BY 2.0

Mijn eerste tandarts heb ik al jaren niet meer bezocht. Omdat ik nieuwsgierig ben naar de persoonsgegevens die deze tandarts nog van mij heeft, stuurde ik hem half maart 2009 een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 35, lid 1, verneem ik graag welke persoonsgegevens van mij door u worden verwerkt. Zoals in Wbp artikel 35 lid 2 is vermeld, verwacht ik dat deze mededeling een volledig overzicht daarvan bevat.

Een kopie van mijn identiteitsbewijs is als bijlage opgenomen.

Al na een paar dagen kreeg ik een niet ondertekend antwoord van de assistente:

Naar aanleiding van uw brief d.d. 13 maart 2009, deel ik u mee dat de volgende gegevens bij ons bekend zijn:

Naam: [naam]
Geboortedatum: [geboortedatum]
Laatst opgegeven adres: [oud adres]
Laatste bezoek aan de praktijk: [datum]

Aangezien u lange tijd de praktijk niet heeft bezocht, zijn bij ons geen recent verzekeringsnummer of BSN-nummer bekend.

Dat is op zich wel een duidelijk antwoord, maar ik geloof niet dat dat een compleet overzicht is van de persoonsgegevens van mij die de praktijk nog verwerkt. Dus schreef ik eind maart een nieuwe brief:

Ik dank u hartelijk voor u snelle reactie van 19 maart jongstleden op mijn verzoek tot inzage in de door u verwerkte persoonsgegevens van mij. U noemt in uw brief onder meer mijn geboortedatum, mijn (verouderde) adresgegevens en de datum van mijn laatste praktijkbezoek.

In Wet bescherming persoonsgegevens artikel 1 lid 1 wordt een “persoonsgegeven” gedefinieerd als “elk gegeven betreffende een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Ik verwachtte op basis daarvan dat u mij ook een kopie van mijn dossier zou toesturen. Ik verzoek u vriendelijk om aan te geven of u over een medisch dossier van mij beschikt.

Indien dat het geval is, doe ik op basis van Wet bescherming persoonsgegevens artikel 35 en Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 456, verzoek ik u om inzage in al mijn persoonsgegeven welke door u worden verwerkt (en dus inclusief het in Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 454 bedoelde dossier).

Al vrij snel daarna kreeg ik weer antwoord. De brief bevatte een uitdraai van het programma Robadent (“De gebruiksvriendelijke software voor de tandheelkundige praktijk“) met een overzicht van de behandelingen, een kopie van iets dat lijkt op een inschrijfformulier en een foto van de tanden (inclusief het verzoek deze te retourneren). Mijn gevoel zegt dat dit nog altijd weinig gegevens zijn, maar het is goed mogelijk dat dit inderdaad alles is.