Cameratoezicht in Amsterdam Slotervaart

Cameratoezicht in Amsterdam Slotervaart

Op de website eenveiligamsterdam.nl zijn een aantal beleidsdocumenten over het cameratoezicht in Amsterdam te vinden. Ook bij mij in de buurt vind cameratoezicht plaats, maar over het toezicht in dit stadsdeel is nou juist weinig te vinden. Het meest recente document is een brief van burgemeester Cohen aan het stadsdeel Slotervaart uit eind 2007 waarin hij de toestemming voor vijf cameraprojecten met een jaar verlengd, tot 31 december 2008. De brief van de burgemeester is het laatste dat over het cameratoezicht in Slotervaart is gepubliceerd.

Een jaar na het aflopen van de verlengde toestemming hangen de camera's er nog altijd. Om duidelijk te krijgen of hiervoor wel toestemming voor is en om te zien wat het cameratoezicht volgens de evaluatie heeft opgeleverd, doe ik 8 december 2009 een Wob verzoek. Ik vraag om alle documenten die betrekking hadden op de verlenging van de toestemming voor cameratoezicht in Stadsdeel Slotervaart.

De Gemeente Amsterdam reageert aanvankelijk niet op mijn verzoek. Er komt enige beweging in de behandeling van mijn verzoek nadat ik de gemeente in gebreke heb gesteld. Vanaf dat moment zijn er ook opeens een aantal extra beleidsdocumenten gepubliceerd.

Uit die nieuwe documenten blijkt dat de toestemming in drie verschillende brieven is verlengd tot 31 december 2009. Daarnaast blijkt uit de documenten dat het stadsdeel is begonnen met het vervangen van het camerasysteem en hiervoor een Europese aanbesteding heeft lopen. Ook heeft het stadsdeel de cameratoezicht uitgebreid, met name rond het August Allebéplein. De toestemming is verleend op voorwaarde dat de directie Openbare Orde en Veiligheid maandelijks over de vorderingen wordt geïnformeerd.

Op 22 januari 2010 volgt dan uiteindelijk de beslissing op het Wob verzoek.

Openbaar gemaakte documenten

De volgende documenten werden mij toegestuurd:

 1. Plan van aanpak cameratoezicht August Allebéplein, 2007
 2. Plan van aanpak cameratoezicht Belgiëplein, 2007
 3. Plan van aanpak cameratoezicht Delflandplein, 2007
 4. Plan van aanpak cameratoezicht Sierplein, 2007
 5. BSSG offerte plaatsen camera's Johan Huizingalaan, 21 november 2007
 6. Plan van aanpak flexibel cameratoezicht, 15 januari 2008
 7. Toestemming verlenging en uitbreiding tot eind 2008, 3 maart 2008
 8. Protocol cameratoezicht en burenbelsysteem Johan Huizingalaan, 8 juli 2008
 9. Bij nader inzien, evaluatie cameratoezicht Slotervaart, oktober 2008
 10. Plattegrond cameraopstelling Sierplein, 10 oktober 2008
 11. Verzoek politie verlenging, 21 oktober 2008
 12. Verzoek toestemming cameratoezicht Sierplein, 25 november 2008
 13. Verzoek toestemming tot juli 2009, 2 december 2008
 14. Toestemming cameratoezicht Sierplein tot eind 2008, 18 december 2008
 15. Toestemming verlenging tot eind juni 2009, 19 december 2008
 16. Plan vervanging camerasysteem Slotervaart, 25 maart 2009
 17. Verzoek verlenging cameratoezicht tot eind 2009, 16 juni 2009
 18. Toestemming verlenging tot eind 2009, 30 juni 2009

Van deze documenten zijn het "Protocol cameratoezicht en burenbelsysteem" en de evaluatie "Bij nader inzien" (sic!) het meest interessante. Uit de laatste blijkt dat de kwaliteit van de beelden onbruikbaar slecht was: "je mag blij zijn als je het type auto herkent".