Plannen regering bedreigen internetvrijheid

Afbeelding: brug bij Schipluiden van Gerard Stolk | Licentie: CC BY-NC 2.0

Het regeerakkoord wil niet alleen de bevoegdheden van het CBP vergroten, maar ook die van de politie en de inlichtingendiensten.

De relevante passages uit het regeerakkoord van de VVD en de PvdA:

[…] Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers is van groot belang. De overheid dient daarvoor borg te staan.

Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

We onderzoeken of het verlengen van bewaartermijnen kan bijdragen aan het oplossen van oude, onopgeloste zaken.

Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen.”

De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij. Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd.

Het verdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun.

Bij nieuwe wetgeving wordt netneutraliteit strikt gehandhaafd.