Inzage persoonsgegevens Lotto

Eind januari, begin februari ontving ik een tweetal brieven van Lotto met een aanbieding. Deze waren gestuurd naar het adres, waar ik sinds een maand of drie naar verhuisd ben. Nu vraag ik me af, hoe komen ze aan mijn gegevens?

Uit het Nationaal Consumenten Bestand

Op 6 februari stuurde ik Lotto een brief met de volgende tekst:

Recentelijk heb ik van u een tweetal brieven ontvangen waarin u mij, naast een "Lotto voordeelpas", een "gratis half miljoen kraslot" en een "kans op 30 miljoen euro" aanbiedt.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 35, lid 1, verneem ik graag welke persoonsgegevens van mij door u worden verwerkt. Zoals in Wbp artikel 35 lid 2 is vermeld, verwacht ik dat deze mededeling een volledig overzicht daarvan bevat.

Bovendien verneem ik graag wie u mijn gegevens heeft verstrekt en met welk doel dat is gebeurt.

Op 11 maart ontving ik een brief van Lotto:

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen en willen hier de volgende reactie op geven.

Onze gegevens zijn afkomstig uit het Nationaal Consumenten Bestand (NCB).

Voorheen werd dit het DMdata Consumenten (DMC) bestand genoemd. Het Nationaal Consumenten Bestand is het meest complete en actuele bestand van nagenoeg alle mailbare adressen in Nederland: 6,5 miljoen adressen en bijbehorende telefoonnummers van consumenten. Het Nationaal Concsumenten Bestand is opgebouwd uit een aantal unieke bronnen, eigen datacollectie, verhuismutaties en Infofilter-blokkades. Dit bestand wordt ontdubbelt met Infofilter.

De Lotto gebruikt deze bestanden om personen te kunnen benaderen voor deelnames aan Lotto.

Als u geen prijs stelt op mailings van organisaties waar u geen relatie mee hebt, kunt u dit aangeven bij Infofilter (www.infofilter.nl).

Wij vetrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.


Voldoende was het niet, minimaal één vraag was onbeantwoord gebleven. Daarnaast maakt dit antwoord nieuwsgierig naar de persoonsgegevens die Cendris over mij bewaart. Lotto ontving de volgende reactie:

Naar aanleiding van uw brief van 11 maart jongsleden heb ik nog enkele vragen.

Lid 2 van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens bepaald dat uw reactie vergezeld hoort te gaan van een volledig overzicht van de persoonsgegevens die u van mij verwerkt. Dit overzicht ontbrak in uw brief.

Met het door u genoemde Nationaal Consumenten Bestand bedoeld u de gegevensverzameling welke door het bedrijf Cendris wordt aangeboden?

Het is inmiddels begin juni. Een antwoord heb ik nog niet gehad. Ik geloof ook niet dat het nog zal volgen.