Verlenging toestemming cameratoezicht Amsterdam Slotervaart

In december 2009 deed ik een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur om duidelijk te krijgen of, en op welke grond, er nog altijd toestemming voor het cameratoezicht in mijn buurt verleend was. Uit de eind januari 2010 openbaar gemaakte documenten bleek dat er tot eind 2009 toestemming was verleend. Op de pleinen in mijn omgeving werd toen al gewerkt aan het aanleggen van een nieuw camerasysteem. Blijkbaar was de toestemming verlengd.

Verlenging toestemming tot eind 2011

Begin februari deed ik dus opnieuw een verzoek, nu voor alle documenten die betrekking hebben op de toestemming voor de periode vanaf 1 januari 2010. Op 5 maart was de buit binnen.

De volgende documenten werden mij toegestuurd:

 1. Cameraplan Slotervaart, 25 maart 2009
 2. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 1, 25 maart 2009
 3. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 2, 25 maart 2009
 4. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 3, 25 maart 2009
 5. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 4, 25 maart 2009
 6. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 5, 25 maart 2009
 7. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 6, 25 maart 2009
 8. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 7, 25 maart 2009
 9. Bijlage cameraplan Slotervaart, tekening 8, 25 maart 2009
 10. Investering VCS voor Belgiëplein, 7 oktober 2009
 11. Brief VCS over facturatiemomenten, 22 oktober 2009
 12. Verzoek verlenging toestemming cameratoezicht Slotervaart, 27 oktober 2009
 13. Verlenging toestemming cameratoezicht Slotervaart, 21 december 2009

Van de documenten is Cameraplan Slotervaart het meest boeiende, het omvat een omschrijving van de technische inrichting van het cameratoezicht.