SIOD koppelde bestanden op ongeoorloofde wijze

Het CBP heeft in een onderzoek vastgesteld dat het SIOD in strijd handelde met de wet door gegevens van mensen te verwerken zonder hen daarover te informeren, gegevens langer bewaarde dan nodig en bovendien deze gegevens onvoldoende beveiligde.

SIOD koppelde bestanden op ongeoorloofde wijze

Het College Bescherming Persoonsgegevens meldt in het nieuwsartikel Overtredingen van de wet bij bestandskoppeling:

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de bestandskoppeling en de ontwikkeling van risicoprofielen door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) in het kader van bestrijding van fraude in de sociale zekerheid). Het CBP concludeert dat de SIOD in strijd handelt met de wet doordat het de betrokken personen niet heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens, de persoonsgegevens langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel en geen beveiligingsplan heeft opgesteld, noch de beveiligingsmaatregelen aantoonbaar heeft vastgelegd.