DNA-databank doorbreekt grens van 100.000 personen

Het Nederlands Forensisch Instituut meldt in het nieuwsbericht DNA-databank doorbreekt grens van 100.000 personen op haar website:

In totaal hebben nu 10.774 van de 100.000 personen matches gegeven met 22.591 sporen. Ongeveer 5% van de veroordeelden die in de databank worden opgenomen, geeft een match met sporen uit tot op dat moment nog onopgeloste zaken, zoals in de Puttense moordzaak en onlangs in de zaak Andrea Luten.

Dit jaar treedt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden volledig in werking. Het aantal veroordeelden dat jaarlijks in de DNA-databank wordt opgenomen zal daardoor stijgen van ruim 18.000 per jaar naar 40.000 tot 50.000 per jaar.

In totaal hebben 10.774 van de 100.000 personen matches gegeven met 22.591 sporen. Gemiddeld matcht een dader dus met ongeveer twee sporen maar dit varieert van persoon tot persoon. Er is zelfs een persoon geweest die met sporen van 49 verschillende inbraken en auto-diefstallen heeft gematcht. Ongeveer 5% van de veroordeelden die in de databank worden opgenomen, geeft direct een match met sporen uit tot op dat moment nog onopgeloste zaken.

Bij 90,5% van de 22.591 matches was het spoor afkomstig uit volumecriminaliteit (inbraken, autodiefstallen, enz.), bij 3,1% van de gevallen uit overvallen, bij 2,7 % uit zedenzaken, bij 2,7 % uit levensdelicten en bij 1,1 % uit overige delicten. Overigens betekent niet iedere match een opgeloste zaak.

Dat de 100.000ste persoon is opgenomen in de DNA-databank wil zeggen: het aantal opgenomen personen min het aantal verwijderde personen. Verwijdering vindt plaats als een verdachte niet veroordeeld wordt of een veroordeelde in hoger beroep vrijgesproken wordt.

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is sinds 1 mei 2010 van toepassing op veroordeelden wegens ieder misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Voordien werd alleen celmateriaal afgenomen bij personen die veroordeeld waren wegens een gewelds- of zedenmisdrijf of die behoorden tot een categorie van de veroordeelde zeer actieve veelplegers. Vanaf 1997, toen gestart werd met het opnemen van profielen in de DNA-databank, tot op het moment van de inwerkingtreding van deze wet in mei 2005 waren er 8061 personen in de DNA-databank opgenomen. In de vijf jaar daarna ruim tien maal zo veel.