Ministerie onderzoekt uitbreiding functionaliteit @MIGO-BORAS

Afbeelding: License van Alper Çuğun | Licentie: CC BY-NC 2.0

Het systeem van automatische kentekenherkenning aan de grens moet worden uitgebreid voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Dat onderzoekt het ministerie van Defensie, zo blijkt uit antwoorden van de minister aan de Tweede Kamer:

De ervaringen met @migo-boras zijn goed. De Koninklijke marechausee gebruikt het systeem in de grensregio’s met België en Duitsland in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid. Vooralsnog wordt hiermee de handhaving van de Vreemdelingenwet ondersteund. Omdat de Koninklijke marechausee met dit systeem de informatiepositie over het binnengrensverkeer verbetert, kunnen illegale migratie en illegaal verblijf effectief en doelmatig worden bestreden. Het toezicht heeft tevens een preventieve werking en ontmoedigt illegaal verblijf. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Momenteel wordt bestudeerd hoe het systeem kan worden ingezet in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. De Kamer wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.