Slechts tien ambtenaren VWS druk met afhandeling Wob-verzoeken

Afbeelding: Voetbal @ Griftpark van Thijs Kuipers | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het Ministerie van VWS had in 2012 slechts 10 FTE nodig om alle Wob-verzoeken af te handelen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur:

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is bepaald dat iedereen kan verzoeken om informatie over een zogeheten bestuurlijke aangelegenheid. Op grond van de huidige jurisprudentie is daar al snel sprake van. Zo zijn er in 2012 verzoeken ontvangen over onderwerpen als: het gebruik van dienstauto’s, de effecten van bestraling bij sommige vormen van kanker, verleende subsidies, het beleidsvoor-nemen om extra medewerkers voor de langdurige zorg te realiseren, de eigen bijdrage in de GGZ, vermoede misstanden in diverse zorginstellingen, of de vermeende fluoridering van drinkwater.

Over het beslag in tijd en capaciteit voor de afdoening van een Wob-verzoek is het lastig een algemene lijn of norm te geven. Door de geschetste verscheidenheid in zowel omvang als complexiteit van de ontvangen Wob-verzoeken is van te voren heel moeilijk vast te stellen hoeveel tijd hiermee gemoeid zal zijn. Een simpel verzoek waarbij slechts sprake is van enkele documenten die geen derden raken kan soms in een dag worden afgehandeld. VWS ontvangt echter ook een behoorlijk aantal verzoeken dat een veel groter beroep doet op de organisatie. Tijdelijk ontstaat wel eens een capaciteitsprobleem omdat voor de afdoening van een verzoek de inzet nodig is van een beperkte hoeveelheid medewerkers met inhoudelijke deskundigheid op het terrein van het verzoek die dit naast het reguliere werk moeten doen.

VWS heeft 170 Wob-verzoeken ontvangen in 2012. Ongeveer 15% daarvan omvatte een grote hoeveelheid (> 100) te beoordelen documenten, noopte tot meer dan 10 uur onderzoek van jurisprudentie of literatuur of tot het (herhaald) moeten overleggen met derden en het vragen van hun zienswijze met betrekking tot de openbaar te maken gevraagde informatie. Ten opzichte van eerdere jaren is dit een lichte toename. In 2009 zijn 153 verzoeken ontvangen, in 2010 waren dat er 169 en in 2011 waren dat er 142.

In 2013 zijn tot op 19 maart al 50 Wob-verzoeken ontvangen waarvan ongeveer een derde is aangemerkt als omvangrijk.

[…]

In 2012 is binnen VWS met de behandeling van Wob-verzoeken ca. 10 mensjaren aan directe inzet gemoeid geweest.

Bij het ministerie werken meer dan 4.000 ambtenaren.