Spamvrij.nl

Het spamvrij.nl project was een initiatief met als doel de spam in Nederland te beperken. Het project inventariseerde welke Nederlandse bedrijven spam verstuurden (of dat lieten doen). Op basis van meldingen van de ontvangers van spam werd onderzocht welke bedrijven opdracht hebben gegeven, welke bedrijven daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor de verzending en welke providers een faciliterende rol hebben gespeeld. Een deel van deze analyse werd gepubliceerd.

Inventarisatie en voorlichting

Door het onderzoek van spamvrij.nl was er een goed overzicht van de spam die verzonden werd door Nederlandse organisaties. Voor zover spamvrij.nl als vrijwilligersorganisatie er tijd voor heeft gehad, werd zoveel mogelijk aan voorlichting gedaan. Dat gebeurde veelal via de website, maar ook meer op de achtergrond via de contacten met gebruikers, providers, de media en met geven van lezingen op seminars en congressen.

Spamvrij.nl werkte uiteraard samen met de verschillende CERT’s, abusedesks van providers en assisteerde waar mogelijk wetshandhavers.

Overzicht

Eind 2002 heb ik het initiatief genomen voor het project spamvrij.nl. Op de website van spamvrij.nl werden alle alle spamruns die door Nederlandse bedrijven werden verzonden geinventariseerd. Door het publiceren van de namen van de organisaties werd voor het eerst echt duidelijk welke Nederlandse organisaties zich schuldig maakten aan de verzending van spam. Bovendien werd, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was, primair de spammer gevolgd in plaats van de faciliterende provider.

Al snel bleek dat het beheer van de site beter in handen van een stichting was. Als stichting was het project juridisch beter beschermd en bovendien werd een stichting sneller serieus genomen door andere partijen. In april 2003 werd daartoe de stichting Spamvrij.nl statutair opgericht, met als doelstelling het uitbannen van spam van Nederlandse oorsprong.

De twee belangrijkste pijlers van het werk van de stichting Spamvrij.nl waren:

  1. Een inventarisatie en analyse van de spamruns die door of in opdracht van Nederlandse bedrijven worden verzonden en gericht zijn op het .nl publiek.
  2. Voorlichting aan alle relevante partijen, waaronder het grote publiek, politiek, providers, (semi-) overheden, wetshandhavers, media en andere antispam organisaties.

Spamvrij.nl werd van meet af aan door derden beschouwd als de autoriteit op het gebied van Nederlandse spam. De stichting werd meteen na haar oprichting benaderd door providers en bedrijven die hun anti-spambeleid wilden verbeteren. Om die reden heeft na oprichting overleg plaats gevonden met vele tientallen instanties. Daarnaast werd Spamvrij.nl buitengewoon vaak door de pers geraadpleegd. Tenslotte werd Spamvrij.nl regelmatig uitgenodigd om te spreken op congressen en seminars.

Omdat Spamvrij.nl al die tijd door vrijwilligers draaiende werd gehouden begon dat een lastige situatie op te leveren: er was onvoldoende vrije tijd om op goede wijze invulling te geven aan de twee pijlers. De stichting probeerde financiële steun te vinden om in haar werk ongewijzigd voort te kunnen zetten. Met het uitblijven van voldoende structurele financiële ondersteuning besloot de stichting in de zomer van 2004 zich op te heffen en door te gaan met datgene waar zij het beste in was: het traceren van spammers. En zo geschiedde op 8 oktober 2004, anderhalf jaar na de oprichting.

Uit de erfenis van de stichting zijn onder meer twee “jaarverslagen” overgebleven: 10 mei 2004 en 8 oktober 2004.

Ere wie ere toekomt

Het spamvrij.nl project is er altijd een geweest van vrijwilligers. Naast Rejo Zenger zetten Carel Bitter en Feike Hacquebord zich uiterst actief in voor spamvrij.nl.

Aan spamvrij.nl werkten verder mee: Sabri Berisha, Geert Booster, Jasper Boschman, Paul van Daalen, Bas Dakkenhorst, Alain Gotz, Erik Hensema, Jacco Kwakkel, Igmar Palsenberg, Paul Posthumus, Hans Spaans, Karin Spaink, Rik van Riel, Reinder van Tijen (Demotech), Hans Wolters, Paul Wouters, Bas Zoetekouw en enkele anderen die liever niet bij naam worden genoemd.

Spamvrij.nl werd met financiële en / of facilitaire middelen ondersteund door haar sponsors.