Universiteit mag onderzoeksresultaten kraakbaarheid chipkaart publiceren

De rechter in kort geding heeft geoordeeld dat het in art. 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting ook omvat het publiceren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De Rechtbank Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak die aangespannen was door NXS, de producent van de Mifare Classic Chip. In het persbericht van de rechtbank staat:

De rechter in kort geding heeft geoordeeld dat het in art. 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting ook omvat het publiceren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Daaraan kunnen slechts beperkingen worden gesteld indien daarvoor een dringende maatschappelijke noodzaak bestaat en alleen als die noodzaak overtuigend wordt aangetoond. Dat vergt een afweging van concrete belangen. Overwogen wordt dat er in een democratische samenleving grote belangen zijn gemoeid met het kunnen publiceren van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en het informeren van de samenleving over de ernstige manco’s die de chip blijkt te hebben zodat maatregelen kunnen worden genomen tegen de risico’s van het lek in de chip. Dat daartegenover op korte termijn juist ernstige veiligheidsrisico’s dreigen door publicatie van het artikel is volgens de voorzieningenrechter niet overtuigend aangetoond. Bedrijfsschade van NXP is niet het gevolg van publicatie van het artikel maar van het produceren en verhandelen van een chip die gebreken blijkt te hebben, wat de eigen verantwoordelijkheid van NXP is.

De uitspraak zelf staat (nog?) niet online.