Openbaar gemaakte documenten 2009 Krimpen a/d IJssel

Veel van de documenten die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur openbaar worden, worden niet ook meteen gepubliceerd. Zonde, want inefficiënt en intransparant. Ik wilde eens weten hoeveel documenten een kleine gemeente openbaar heeft moeten maken over een jaar tijd.

Verzoek om verzoeken

Daartoe deed ik een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het verzoek luidde:

Graag ontvang ik een lijst van (identificerende) namen van documenten en de datum waarop het document openbaar is gemaakt. Mocht u niet beschikken over documenten waaruit blijkt welke documenten door u openbaar gemaakt zijn, dan verzoek ik u om de documenten zelf.

Een paar weken later volgde de reactie. De gemeente Krimpen aan den IJssel schreef:

Wij hebben enerzijds vastgesteld dat uw verzoek om informatie zich richt op een documentdat niet feitelijk bij ons aanwezig is. Wij beschikken namelijk niet over een lijst waaruit blijkt welke documenten in 2009 openbaar zijn gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grondvan de Wet openbaarheid van bestuur. Voor de goede orde voegen wij hieraan toe dat wij niet verplicht zijn een dergelijke lijst alsnog op te stellen.

Anderzijds richt uw verzoek zich niet op een concrete bestuurlijke aangelegenheid of op een daarop bestrekking hebbend document, maar op algemene informatie, te weten alle documenten die in 2009 openbaar zijn gemaakt. Uw verzoek voldoet daardoor niet aan het vormvereiste van artikel 3, tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Wij kunnen uw verzoek om bovenstaande redenen niet in behandeling nemen dan welinwilligen.

Ik ben er niet helemaal zeker of dit helemaal klopt en of er niet ook een andere uitleg mogelijk is – waarbij wel voldaan moet worden aan mijn verzoek. Het uitzoeken daarvan, kost helaas even en ik heb dan ook geen officieel bezwaar ingediend.