Praktijk bevragingen CIOT onverminderd zorgwekkend

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is duidelijk geworden dat de opsporingsdiensten en het CIOT nog altijd onzorgvuldig zijn in de bevraging van de klantgegevens van internet providers en telecom operators.

Uit het artikel Praktijk bevragingen CIOT onverminderd zorgwekkend:

En uit het zojuist openbaar gemaakte rapport blijkt dat de situatie niet is verbeterd:

Bij andere BOID’s moet dit aspect nog steeds worden geregeld zodat dit een punt van aandacht blijft. […] Bij de audit 2009 hebben wij op dit punt een situatie aangetroffen vergelijkbaar met 2008 zodat voor de meeste BOID’s deze aanbevelingen eveneens nog onverkort van toepassing blijven.

Bij de audit in 2009 hebben wij vastgesteld dat bij sommige BOID’s op het punt van het gebruik van de juiste rechtsgrondslagen de situatie is verbeterd en aanbevelingen zijn opgevolgd. Wel zou geautoriseerd en juist gebruik verdergaand geautomatiseerd kunnen worden afgedwongen. Over de gehele linie genomen constateren wij bij de BOID’s een situatie vergelijkbaar met 2008. De aanbevelingen blijven dus onverkort van kracht en dienen naar onze mening met hogeprioriteit te worden aangepakt.

Nieuw is de onduidelijkheid over het begrip “rechtmatigheid”.

Wij constateren dat er geen eenduidigheid bestaat over het begrip rechtmatigheid en dat sprake is van verschillende beelden / interpretaties. Vanuit de BOID’s is dan ook de behoefte kenbaar gemaakt aan een nadere concrete invulling van dit begrip en aan richtlijnen hoe zij dit kunnen vaststellen.

Ook blijkt het nieuwe rapport beperkter te zijn in opzet waarmee de transparantie en controleerbaarheid afneemt.

Zie ook Onacceptabele verwaarlozing privacyregels bij opsporingsdiensten van Bits of Freedom.