Wetsvoorstel: website ontoegangelijk na bevel OvJ

Uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie blijkt dat het de bedoeling moet gaan worden dat websites met strafbare informatie kunnen worden afgesloten op bevel van de Officier van Justitie.

Uit het nieuwsbericht Heling van computergegevens wordt strafbaar op de website van het ministerie:

Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Criminelen die digitaal gestolen informatie – zoals wachtwoorden – doorsluizen aan derden zijn nu niet strafbaar omdat deze informatie juridisch gezien geen 'goed' is. […] Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Straks hoeft de eigenaar de gegevens niet meer kwijt te zijn om derden te kunnen vervolgen voor heling. Voor een veroordeling blijft het van belang dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de informatie afkomstig is van een misdrijf.

Verder wil Hirsch Ballin het verbod verruimen op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken. Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning een gesprek op te nemen, als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wél gespreksdeelnemer is en die zonder toestemming opnames heeft gemaakt. 

Officieren van justitie krijgen bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Veel internetproviders werken vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down-gedragscode. Zij verwijderen zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Wanneer de gedragscode niet afdoende is, dan kan de officier van Justitie opdracht geven om de informatie op internet ontoegankelijk te maken. Hij kan ook een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld als gegevens snel geblokkeerd moeten worden om erger te voorkomen, en het nodig is zijn bevel kracht bij te zetten.

Het wetsvoorstel Versterking bestrijding computercriminaliteit werd onder meer direct bekritiseerd door Bits of Freedom in het artikel Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites. In Spitsnieuws wordt in het artikel Kamer tegen internetcensuur nog een belangrijk argument genoemd:

De Tweede Kamer vindt dat veel te ver gaan. "We hebben niet voor niets een scheiding der machten", aldus D66-Kamerlid Berndsen. "Dit zou heel ingrijpend kunnen zijn, wanneer een officier van justitie kan bepalen dat een website uit de lucht gehaald wordt. Daar moet op zijn minst een rechter of een rechter-commissaris aan te pas komen."