Politie bewaard minimaal 16 miljoen vingerafdrukken

De politie bewaard in minimaal 16 miljoen vingerafdrukken van 1,6 miljoen mensen.

 

In het artikel Vingerspoor vangt de boef in De Pers staat:

[…] die voorkomt in de vingersporendatabank van de politie.’ Die databank is overigens gevuld met 1,6 miljoen personen en minimaal zestien miljoen vingerafdrukken.

De rest van het artikel gaat over het gebruik van nieuwe technieken voor opsporing door middel van vingerafdrukken.