Politie wil registraties van kentekens grootschalig inzetten

Onderzoeksjournalist Dimitri Tokmetzis kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur een aantal documenten met betrekking tot de registraties van kentekens boven water.

In het artikel Landelijk opsporingsbericht: uw kenteken gezocht citeert hij:

Te denken valt aan een koppeling van de ANPR-systemen aan de bestaande camera’s van Rijkswaterstaat die langs de snelweg hangen en aan een koppeling aan de camera’s van stadstoezicht. Zo kunnen (potentiële) wetsovertreders nationaal, regionaal en binnen de stad gesignaleerd en eventueel gevolgd worden.

Het uitgangspunt daarbij is de inzet van ANPR als handhavinginstrument. Die staat nauwelijks ter discussie en kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd. De mogelijkheid om in de toekomst ANPR in te zetten voor opsporingsdoeleinden mag echter niet uit het oog verloren worden en dient meegenomen te worden in de doorontwikkeling van het instrument.

Rol van informatiegestuurd cameratoezicht. Informatiegestuurd cameratoezicht richt zich (in tegenstelling tot andere vormen van cameratoezicht) niet alleen op het verzamelen en verwerken van informatie, maar ook op het analyseren (veredelen) en uitwisselen van deze informatie met publieke én private partners.

En omdat de wet niet alle gewenste toepassingen toestaat, moet de wet maar aangepast worden:

Juridische knelpunten met betrekking tot de inzet van ANPR en het gebruik van data binnen het politiedomein zijn onderzocht en besproken. Waar nodig zijn adviezen opgesteld om bestaande regelgevirrg aan te passen of aan te vullen.

De openbaar gemaakte documenten:

  1. ANPR naar een landelijke toepassing
  2. Beelden van de samenleving
  3. Digitale surveillance op snelwegen
  4. bijlage 2 IDA (overzicht ANPR-initiatieven per korps)
  5. Proces Catch Ken Plan van uitvoering
  6. Opdracht juridische werkgroep