Redactie Trouw pleit voor meer debat over privacy

In een redactioneel commentaar heeft de redactie van Trouw kritiek op de lichtzinnige manier waarop de korpschef's omspringen met privacy.

De redactie schrijft in het artikel Kom op, wat meer debat over privacy-kwesties zou zeer welkom zijn:

Korpschefs pleiten gisteren in deze krant voor het scannen van alle kentekens, om in potentie criminele activiteiten op tijd te herkennen en zo te voorkomen.

Het aanleggen van enorme databases, en het koppelen daarvan aan andere systemen zoals die van het Centraal Justitieel Incasso Bureau geeft de politie te veel ruimte om op te treden. Het knaagt aan het principe dat er eerst een concrete verdenking, een ’redelijk vermoeden van schuld’ moet zijn dat iemand een strafbaar feit voorbereidt of wil plegen. Dat is anders in het geval van een incidentele alcoholcontrole.

Wie alle kwesties over privacy optelt – ook discussies rond de ov-chip, internetgegevens, dna-gegevens, betalingsverkeer – heeft nog geen reden om blind te vertrouwen in de zorgvuldigheid waarmee instanties deze gegevens opslaan en beheren.

Maar Nederlanders houden zich angstwekkend rustig onder voortschrijdende ontwikkelingen. Meer debat over deze belangrijke zaken die iedereen aangaan, zou welkom zijn. Wat dat betreft is Duitsland een voorbeeld, waar het ’recht op informationele zelfbeschikking’ met succes tot een grondrecht is gemaakt.