Geregistreerde informatie ANPR op USB stick naar bureau

Uit een evaluatie van het ANPR systeem blijkt dat de geregistreerde informatie regelmatig op een USB-stick wordt geladen en meegenomen naar het politiebureau. Ook blijken er soms zoveel hits te zijn, dat de politie niet de tijd heeft om er op te reageren.

Het artikel USB-sticks voeden kentekenscanner politie schrijft over een evaluatie van het ANPR systeem. Het document is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur openbaar geworden, maar is niet gepubliceerd. In het artikel staat:

Om het systeem te voeden wordt informatie met een USB-stick op een pc geladen. Soms wordt daar ook een cd of dvd voor gebruikt. Ook na een controle wordt de informatie op een stick weggeschreven. “De verzamelde kentekens van alle voorbij gekomen voertuigen (captures) worden uit ANPR gelezen en voor het transport tijdelijk opgeslagen op een USB-stick om in het bureau op een computer uitgelezen te worden.”

De betrokkenen beseffen dat dit geen veilige manier van werken is: “Dit wordt door de betrokkenen niet als professioneel en zeker niet als veilig beschouwd. De behoefte bestaat aan een manier waarop de actuele kentekenverzameling rechtsstreeks in de apparatuur kan worden geladen.”

Ook tijdens de controles loopt niet alles vlekkeloos. Het systeem geeft zoveel hits dat soms overtreders maar met rust worden gelaten. “Uit de pilot is naar voren gekomen dat vanwege de vele hits die ANPR genereert, bij een verkeerscontrole zoals hierboven beschreven, de inzet van vijftig à zestig opsporingsambtenaren niet ongewoon is”, lezen we dan ook in de rapportage. “Ondanks dit grote aantal medewerkers gebeurt het echter regelmatig dat hits ongemoeid worden gelaten.” 

In totaal kan het systeem van de politie Rotterdam-Rijnmond 390 kentekens per uur aan (6,5 per minuut), waarbij gemiddeld 1,7 procent een hit gaf. Bij het landelijke systeem van de KLPD ligt dit hoger, omdat deze deze database beter is gevuld. In de proef gebeurde het ook regelmatig dat meldingen verouderd waren en mensen ten onrechte werden gestopt.

Uit een overzicht van strafzaken waarbij het ANPR nuttig is, komt er slechts één voorbeeld voor waarbij het systeem echt een doorslaggevende rol heeft gehad. Zeven andere voorbeelden lijken het werk van de politie vooral makkelijker te maken.