Politierapport over High Tech Crime ongenuanceerd

Recent publiceerde de Dienst Nationale Recherche van de KLPD het rapport Overall-beeld Aandachtsgebieden van het KLPD. Het geschetste beeld lijkt wat ongenuanceerd.

In het rapport schrijft de Dienst Nationale Recherche van de KLPD in het hoofdstuk over High Tech Crime:

De groei van de fenomenen cybercrime en High Tech Crime gaat onverminderd door. Voor zover meetbaar laten de cijfers door de jaren heen een exponentiële groei zien, in sommige deelgebieden tot 100% per jaar. Deze groei wordt mede mogelijk gemaakt doordat de snelle technologische ontwikkeling van de maatschappij steeds nieuwe ‘aanvalsvectoren’ mogelijk maakt. Daarnaast is het veiligheidsbewustzijn in de maatschappij op dit gebied vaak nog laag.

Een goede informatiepositie is van essentieel belang voor de opsporing. Het aandachtsgebied high tech crime loopt in dit opzicht achter op de meer klassieke aandachtsgebieden. In 2009 heeft de focus van de aanpak dan ook gelegen op informatie genererende onderzoeken. Ook in het buitenland is een dergelijke trend merkbaar. Een effectieve aanpak van high tech crime vereist een nauwe samenwerking met publieke en private partners en buitenlandse opsporingsdiensten. […] De samenwerking met nationale en internationale strategische partners dient verder uitgebouwd te worden om kennis, informatie en mogelijkhedeneffectiever te benutten. Bewijsmateriaal is uitermate vluchtig. Daarom is snelheid bij de aanpak van high tech crime van essentieel belang. Bij binnenkomende rechtshulpverzoeken wordt binnen het uur actie ondernomen.

In het artikel Politierapport over High Tech Crime ongenuanceerd schrijft Bits of Freedom:

Maar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vrij ontnuchterend: […] Met 901 geregistreerde misdrijven, maakt ‘computercriminaliteit’ 0.0007% van alle criminaliteit in Nederland uit. Niet bepaald veel. In 2008 werden tien keer zoveel gevallen van ‘valsheid in geschriften’ [sic] geregistreerd. […] Cybercrime moet niet gebagatelliseerd worden, maar het moet ook zeker niet overdreven worden. “High Tech Crime”, zoals het KLPD het noemt, zal natuurlijk niet altijd geregistreerd worden, maar deze cijfers worden dan ook  achterwege gelaten in het rapport.